Bảo Hiểm Vật Chất (2 chiều) ô tô 2019

Bảo hiểm vật chất (2 chiều) ô tô 2019

Liên hệ ngay với chúng tôi để được Báo Giá ( Nhiều điều khoản bổ sung thì nhiều tiền)

Giảm 35% Lần Đầu mua Bảo Hiểm tại Thebankplus.com.vn cho các xe dưới 5 chỗ.

Tặng ngay bảo hiểm Bắt Buộc (Dân Sự) Cho các dòng xe từ 6 chỗ trở lên khi mua Bảo Hiểm Vật Chất

Bảng Phí Bảo Hiểm Tham Khảo ( để tính phí bảo hiểm chính xác vui lòng liên hệ chúng tôi)

LOẠI XE

PHÍ BH

TỔNG PHÍ

Xe có Kinh Doanh 300 – 500 triệu

6.401.382

Phí Đã Gồm Các Khuyến Mãi hoặc Tặng BH Dân Sự

Xe có Kinh Doanh 500 – 800 triệu

10.827.418

Phí Đã Gồm Các Khuyến Mãi hoặc Tặng BH Dân Sự

Xe Ko Kinh Doanh 300 -500 triệu

4.929.382

Phí Đã Gồm Các Khuyến Mãi hoặc Tặng BH Dân Sự

Xe Ko Kinh Doanh 500 -800  triệu

8.251.418

Phí Đã Gồm Các Khuyến Mãi hoặc Tặng BH Dân Sự

I. Phạm vi bảo hiểm vật chất ô tô 2019

1. Bảo Hiểm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do: 

1.1  Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong các trường hợp: Đâm va, lật,  đổ, hoả hoạn, cháy, nổ, các vật thể khác tác động lên xe cơ giới.

1.2  Những rủi ro bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở, sóng thần …     

1.3  Mất toàn bộ xe trong các trường hợp: xe bị mất trộm, xe bị cướp.

 

2. Bảo hiểm vật chất ô tô

2.Ngoài ra Bảo Hiểm còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:

2.1  Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.

2.2  Giám định tổn thất nếu thuộc trách nhiệm của bảo hiểm.

 Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thực tế của PJICO  không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm vật chất ô tô 2019.

3. Bồi th­ường tổn thất bộ phận:

3.1. Nếu xe tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì PJICO bồi thư­ờng đúng chi phí thực tế sửa chữa, khắc phục tổn thất.

3.2. Nếu xe tham bảo hiểm với số tiền bảo hiểm d­ưới giá trị thực tế tại thời điểm tham gia bảo hiểm thì số tiền bồi thư­ờng được tính theo thiệt hại thực tế nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm vật chất ô tô 2019.

3.3. Trong quá trình sửa chữa xe đ­ược bảo hiểm, nếu phải thay thế mới bộ phận thì số tiền bồi thường cho việc thay thế bộ phận đó tối đa không vư­ợt quá giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị tổn thất (trừ khi có thoả thuận khác). Tỷ lệ khấu trừ phần hao mòn tự nhiên được tính theo quy định hiện hành của PJICO.

Các điều khoản Bổ sung đối với bảo hiểm vật chất

ĐKBS 004 – XCG  Thay thế mới không tính khấu hao

 PJICO sẽ bồi thường các bộ phận bị hư hỏng cần phải thay thế thuộc phạm vi bảo hiểm mà không trừ phần hao mòn (khấu hao) sử dụng

ĐKBS 005 – XCG  Tự chọn cơ sở sửa chữa

 PJICO đồng ý chấp nhận cơ sở sửa chữa (garage) mà chủ xe lựa chọn ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm
ĐKBS 006 – XCG  Thủy kích

 PJICO sẽ trả tiền bồi thường chi phí sửa chữa, thay thế những thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước hoặc nước lọt vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích (Mức khấu trừ tối thiểu 20% tổn thất và tối thiểu 3.000.000 đồng/vụ, tùy số nào lớn hơn)

 

 

 

  • Địa chỉ       : Tòa Nhà Gilimex, Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, HCM.
  • HOTLINE  :  0888803208 – 0909093825